ถ้าไม่ใส่รากเทียมจะเกิดอะไรขึ้นครับ

โดย: ปรีชา [IP: 110.49.7.xxx]
เมื่อ: 2023-03-03 07:19:02
ผมไม่มีฟันคุดแล้ว ทั้งปากเหลือ 28 ซี่

เมื่อถอนฟันกรามล่างซ้ายซี่ในสุดไป เหลือ 27 ซี่

อยากทราบว่าถ้าไม่ใส่รากเทียมทดแทนฟันที่ถอนไป

ปล่อยฟันหลอไว้ จะส่งผลอย่างไรกับสุขภาพในช่องปากครับ(อยากทราบวิธีสื่อสารกับหมอด้วยครับ ว่าเวลาเรียกซี่ในสุดเค้ารวมฟันคุดหรือไม่

ต้องเรียกซี่ในสุด หรือซี่ที่สองจากในสุดครับ)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 820,727