การฝังรากฟันเทียม by OSSTEM

 

Osstem implant (Hiossen)

 

เป็นขั้นตอนการฝัง กรณีที่มีกระดูกเพียงพอนะครับ

ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 30 นาที (กรณีที่ไม่ต้องปลูกกระดูก)

Visitors: 868,187