ระบบปลอดเชื้อ

การทำความสะอาดและปลอดเชื้อ เครื่องมือทันตกรรม
ความปลอดภัยของผู้รับบริการคือสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่คลินิกเน้นย้ำ ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาจะถูกล้างทำความสะอาด และอบด้วยไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อทำลายเชื้อโรคทุกชนิด  และสำหรับวัสดุที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้สมบูรณ์เช่น พลาสติก ท่อดูดน้ำลาย ขนแปรง แก้วน้ำ จะถูกใช้เฉพาะผู้ป่วยรายเดียวแล้วทิ้งทันทีหลังการรักษาแต่ละครั้ง

   

เครื่องอบฆ่าเชื้อ Pre-post Vacumm Autoclave
เครื่องอบประเภทนี้จะใช้ไอน้ำเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งเป็นการช่วยยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส รวมทั้งเชื้อโรคประเภทอื่นๆอีกด้วย ทางคลินิกจึงเลือกใช้เครื่องอบความร้อนที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด ที่เทียบเท่ากับโรงพยาบาล ซึ่งเครื่องนี้มีระบบการควบคุมและประมวลผลในตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

   

การจัดเก็บเครื่องมือ ทำฟัน จัดฟัน และการทำปราศจากเชื้อ
เครื่องมือที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้วจะถูกเก็บไว้ในที่ที่ปิด และสะอาดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนชนิดต่างๆ และควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ

   

เครื่องล้างหัวกรอฟัน อัตโนมัติ
การใช้เครื่องดันอากาศในการขจัดคราบที่เกาะบริเวณเครื่อง
มือทันตกรรมจะใช้ความดันอากาศในเครื่องช่วยให้คราบต่างๆหลุดออกได้ดียิ่ง ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนที่อยู่ภายในหัวกรอได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และ ยังเป็นเครื่องช่วยล้างคราบน้ำมันได้อัตโนมัติอีกด้วย

   

ระบบการดูดน้ำลาย และระบบป้องกันการย้อนกลับของเชื้อโรคในท่อ
ระบบการดูดน้ำลายใช้ในการแยกส่วนที่เป็นของเหลวออกขณะที่ทำการรักษาเพื่อ ความ ปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษาที่จะสำลักได้ง่ายขณะที่ทำการรักษา ทางคลินิกเดนทัลอิมเมจ ได้นำเก้าอี้ที่มีคุณภาพสูงและผ่านการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเก้าอี้ทำฟันที่ทางคลินิกได้นำมาใช้นั้นจะคำนึงถึง ความเหมาะสมกับการรักษา ความสะ ดวกสบาย และปลอดภัยสำหรับผู้เข้าทำการรักษาทันตกรรมเป็นอย่างสูง

   

เครื่องมือรับรองการตรวจสอบทางเคมี และชีวภาพ
ทางคลินิกได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมการติดเชื้ออย่างมาก จึงมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องมือ ทางเคมี และทางชีวภาพ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการตรวจสอบการฆ่าเชื้อด้วยตัวทดสอบทางกายภาพเหมือน คลินิกอื่นๆแล้ว เพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับบริการ มากกว่ามาตราฐาน ทางคลินิกทันตกรรม เดนทัลอิมเมจ ได้ใช้ Comply Steri Gage Chemical เป็นตัววัดประสิทธิภาพเพิ่มเติมด้วย

Visitors: 868,178