ตัวอย่างเคส by หมอโชค

เคส นี้คนไข้ต้องการทำรากฟันเทียมในฟันหน้า คู่กับฟันธรรมชาติ

แสดงให้เห็นผลลัพธ์ ภายหลังการใส่ครอบบนรากฟันเทียม ว่ามีความเป็นธรรมชาติ 

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 • ภาพเปรียบเทียบก่อน-หลัง การรักษา รากฟันเทียม และ วีเนียร์

  นไข้ต้องการ ปรับบุคคลิก และรอยยิ้ม โดยการทดแทนฟันที่หายไป ด้วยรากเทียม และ ปรับปรุงรอยยิ้ม บริเวณฟันหน้าด้วย วีเนียร์ จะเห็นได้ว่า ทดแทนได้อย่างเป็นธรรมชาติ หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 • คนไข้ต้องการปรับปรุงรอยยิ้มใหม่ จึงได้ทำครอบฟัน และ วีเนียร์
  หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ภาพเปรียบเทียบก่อน-หลัง การจัดฟันและวีเนียร์

  ทันตกรรมเพื่อความงาม โดยการจัดฟัน แก้ช่องว่าง และการทำวีเนียร์ เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่เล็กผิดปรกติ ทำได้อย่างเป็นธรรมชาคิ
  หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
Visitors: 868,187